Onsdagsklubben i Sorø

Program 2018 - 2019

Onsdagsklubben er en partipolitisk uafhængig klub for pensionister i Sorø kommune oprettet i 1968 af oplysningsforbundene AOF, FOF og LOF samt Sorø Pensionistforening.

Dens formål er at arrangere sammenkomster, film, undervisning,

gymnastik og forskellige former for klubarbejde.

Alle tilbud i dette program kan benyttes af pensionister og efterlønsmodtagere over 60 år med bopæl i Sorø kommune.

 

Tilmelding til alle hold, køb af medlemskort samt betaling for deltagelse i aktiviteter sker på kontoret før første kursusdag. (Se betalingsoversigt på bagsiden)

 

Tilmelding og betaling før kursusstart.

Kun kontant betaling og Mobil Pay

 

Kontortid onsdage kl. 13 – 14 fra 1. August 2018 til 20. marts 2019

 

Vagterne på Kaarsbergcenteret: Tlf. 57834631

 

Ikke kontortid på biografdage.

 

 

 

 

Sponsorer:

Modtager tilskud fra forskellige fonde.